Dofinansowanie przez MKiDN projektu infrastrukturalnego

Celem zadania pn. „Zakup niezbędnych instrumentów oraz wyposażenia dla orkiestry” była poprawa warunków pracy
zespołu artystycznego oraz  podniesienie jakości prezentowanych spektakli, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przygotowywanej przez nas oferty kulturalnej.

 

Termin realizacji: III – XII.2015r.

Kwota dotacji: 500 000zł

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót do góry