Dofinansowanie przez MKiDN projektu infrastrukturalnego

Dofinansowanie przez MKiDN projektu infrastrukturalnego

Celem zadania pn. „Zakup niezbędnych instrumentów oraz wyposażenia dla orkiestry” była poprawa warunków pracy
zespołu artystycznego oraz  podniesienie jakości prezentowanych spektakli, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przygotowywanej przez nas oferty kulturalnej.

 

Termin realizacji: III – XII.2015r.

Kwota dotacji: 500 000zł

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót do góry