Dofinansowanie projektu pt. „Zakup niezbędnego wyposażenia dla zaplecza technicznego sceny” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 400 000 zł brutto.

Celem zadania było zwiększenie m.in. możliwości realizacyjnych teatru, poprawa sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego oraz stworzenie optymalnych warunków do dalszego rozwoju.

Cel ten został osiągnięty poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oświetleniowego, multimedialnego wraz z niezbędnym osprzętem.

Zrealizowane zakupy:

- laptopy, monitory stanowisk emisyjnych,
- specjalistyczne oprogramowanie,
- kamery do rejestracji spektakli,
- mikrofony,
- miksery, switcher,
- ekran do projekcji tylnej,
- skrzynie transportowe do sprzętu,
- cyfrowy system stanowisk sterujących oświetleniem wraz
  z niezbędnym osprzętem,
- energooszczędne reflektory,
- statywy oświetleniowe i mobilne wieże.                               


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót do góry