chórzysta - bas II


Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko chórzysty - bas II

Termin przesłuchania:
10 kwietnia 2019, godz. 14.15

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
ul. Fredry 9 
61-701 Poznań

lub na adres e-mail mwieloch@opera.poznan.pl

Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniu.
Teatr zapewnia akompaniatora.

Kontakt: Maciej Wieloch tel. 61 659 02 52 kom. 785 890 657

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

2 dowolne skontrastowane fragmenty muzyczne, 

w tym jeden fragment z okresu klasycznego

Powrót do góry