Kierownik Baletu

I soliści

koryfeje

zespół baletowy

Alan Ermeson Oliveira do Nascimento

Alan Ermeson Oliveira do Nascimento

Satoru Iwasaki

Satoru Iwasaki

Hikaru Kasai

Hikaru Kasai

Juza Koizumi

Juza Koizumi

Yui Matsuya

Yui Matsuya

Silvia Molendino

Silvia Molendino

Maxine Morales

Maxine Morales

Júlia Pagès Raventós

Júlia Pagès Raventós

Yahor Rahacheuski

Yahor Rahacheuski

Massimiliano Romano

Massimiliano Romano

Manuel Sanchez Cirbian

Manuel Sanchez Cirbian

Alexandre Sellani

Alexandre Sellani

Iannis Teirlijnck

Iannis Teirlijnck

Marta Wiszczuk

Marta Wiszczuk

tancerze urlopowani

Marta Anczykowska

Krystian Augustyn

Paulina Strzelczyk

Lidia Zwolińska

główny specjalista ds. organizacji baletu

specjalista ds. programowo-organizacyjnych baletu

Anna Kauczor

pianiści

Magdalena Maryniak

Yauheni Shoda

specjalista ds. odnowy biologicznej

Wiktor Meissner

Powrót do góry