Altówka tutti

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ogłasza przesłuchanie do orkiestry na stanowisko:

altówka tutti

 

[materiały nutowe do pobrania]

 

Termin przesłuchania:

30 sierpnia 2022, godz. 10.00

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

ul. Fredry 9 

61-701 Poznań

lub na adres e-mail hkucharska@opera.poznan.pl

 Kontakt: Hanna Kucharska tel. 61 659 03 24 kom. 601 502 646

 

  • Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
  • Teatr zapewnia akompaniatora.
  • Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta ostatniego roku studiów muzycznych.
  • Teatr zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV oraz zaproszenia tylko wybranych osób w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
  • Teatr Wielki zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
  • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na pół etatu w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu.

 

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

I etap

F. A.  Hoffmeister – I część Koncertu na altówkę D-dur z kadencją

lub K. P. Stamitz – I część Koncertu na altówkę D-dur z kadencją

Jan Sebastian Bach – 3 dowolne części jednej z sześciu solowych suit na wiolonczelę

 

II etap

Partie orkiestrowe:

A. Bruckner – IV Symfonia, część II, takty 51-83

W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

                      – Uwertura do opery Czarodziejski flet

F. Mendelssohn Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej

G. Puccini – Madama Butterfly, początek

 

 

Powrót do góry