Koncert w ramach 46. Międzynarodowego Kongresu Altowiolowego

Koncert w ramach 46. Międzynarodowego Kongresu Altowiolowego

PROGRAM:

Antonín Vranický - Concerto for 2 Violas and Orchestra C Major

Ewa Fabiańska-Jelińska - Concerto for Viola and String Orchestra

Marek Stachowski - Concerto per viola ed orchestra d'archi 

Grażyna Bacewicz - Koncert na altówkę i orkiestrę

 

Słowo o Kongresie:

Mając w pamięci 41 Międzynarodowy Kongres Altowiolowy, będący spotkaniem altowiolistów z całego świata, który gościł w Krakowie w roku 2013 – po raz pierwszy w kraju Europy Środkowo-Wschodniej, władze IVS nie miały wątpliwości, iż krakowski kongres spełnił oczekiwania Gości, stając się wizytówką PTA. Na jubileuszowym, 45 Kongresie Altowiolowym w Rotterdamie w listopadzie ub. roku, dzięki przychylności władz International Viola Society (IVS) - Carlosa Marii Solare oraz dr Michaela Vidulicha, Polskiemu Towarzystwu Altowiolowemu powierzona została organizacja 46 Kongresu - tym razem w Poznaniu.

Kierownictwo artystyczne 46 Kongresu, który odbywa się w dniach 24-28 września, powierzone zostało dr. hab. Ewie Guzowskiej prof. AM oraz dr. hab. Lechowi Bałabanowi prof. AM, czołowym altowiolistom, związanym z poznańskim środowiskiem muzycznym. Jest do dowód uznania dla nich oraz ich znaczenia – także dla międzynarodowej społeczności altowiolowej.

Jest to także niepowtarzalna okazja, by usłyszeć wielu znakomitych zagranicznych oraz polskich altowiolistów, również tych rezydujących poza krajem ojczystym, uczestniczyć w wykładach, kursach mistrzowskich oraz w spotkaniach wielu postaci z tym środowiskiem związanych, do czego zachęcam też młodych adeptów tego instrumentu. Nic nie kształci bardziej, jak przykład. 

Zapraszam zatem na spotkanie z osobami związanymi z historią, teraźniejszością oraz przyszłością naszego instrumentu.

                                                                                       Prezes PTA 

                                                                             Bogusława Hubisz-Sielska                        

 

Kierownictwo muzyczne: Katarzyna Tomala-Jedynak

Ewa GUZOWSKA - altówka

Jerzy KOSMALA - altówka

Stefan KOSMALA-DAHLBECK - altówka

Paweł RIESS - altówka

Tomasz ROSIŃSKI - altówka

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu

Kalendarium

19:00  
scena duża

Realizatorzy

kierownictwo muzyczne
Katarzyna Tomala-Jedynak

Obsada

altówka
Ewa Guzowska
altówka
Jerzy Kosmala
altówka
Stefan Kosmala-Dahlbeck
altówka
Paweł Riess
altówka
Tomasz Rosiński
Powrót do góry