Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe


W dniach 14-15 grudnia 2018r. w poznańskiej operze odbyła się ogólnopolska konferencja panelowa zatytułowana Dzieło Stanisława Moniuszki jak wyzwanie kulturowe. Organizatorzy konferencji – Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Instytut Muzykologii UAM W Poznaniu oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – postawili sobie za zadanie wyznaczyć kierunki, którymi powinna pójść refleksja i prace nad spuścizną „ojca opery polskiej’ w bieżącym Roku Moniuszki. Ponadto ideą przyświecającą poszczególnym panelom organizowanym w ramach konferencji było wykazanie braków w dotychczasowym dyskursie moniuszkowskim oraz rozszerzenie badań nad twórczością kompozytora o aspekty dotychczas pomijane, jak na przykład: kreowanie „marki Moniuszko” czy rola mecenatu państwa w promocji autora Straszonego dworu. Rozważania panelistów poprzedziła prezentacja badań nad recepcją dzieła Moniuszki wśród Polaków, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury. Poznańska konferencja, zgodnie ze swym założeniem, wyznaczyła rytm, zgodnie z którym w czasie obchodów Roku Moniuszki, mogą poruszać się ci, którym bliska jest spuścizna kompozytora.

[PROGRAM KONFERENCJI]Powrót do góry