Z-ca Dyrektora ds. technicznych

 

Grzegorz Byczyk

Jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Ma na swoim koncie liczne krajowe i zagraniczne kursy w zakresie zarządzania. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Karierę zawodową rozpoczął w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w zakładach rzemieślniczych, fabryce okien Velux, zakładzie produkcji Aquaform, oraz na budowach w kraju i za granicą. Od 1.09.2020 pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. technicznych.

kontakt:
e-mail: gbyczyk@opera.poznan.pl
tel. 61 65-90-220

public.common.backtop