Infrastructure projects

Zakup cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej

Dofinansowanie projektu pn. „Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej”. Celem zdania jest dostosowanie wyposażenia Teatru do obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych, zapewnienie sprawnej realizacji spektakli oraz wysokiego poziomu technicznego realizowanych wydarzeń. Kwota dofinanso

public.common.backtop