L-LIVE koncert urodziNOWY Grzegrz Turnau

L-LIVE koncert urodziNOWY Grzegrz Turnau

GRUPA CENOWA D

Grzegorz Turnau: L – LIVE” koncert urodziNOWY

L – LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.
L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.
L – LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe. 
L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50.

PoLecamy!

organizator Redakcja Artystyczna "LIVE CONCERT"

Calendar

19:00  
scena duża
public.common.backtop