Inscenizacja "Strasznego dworu" nagrodą w konkursie reżyserskim Europaischer Opernregie-Preis

 

Konkurs dla młodych reżyserów operowych do 35 roku życia. W skład jury wchodzą uznani reżyserzy operowi, jak również eksperci z europejskiej sceny operowej.

Nagroda dotyczy inscenizacji opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie kompleksowej koncepcji – w tym merytorycznego wyjaśnienia założeń reżyserskich oraz podstawowych pomysłów na scenerię, rekwizyty i kostiumy. Koncepcję należy przedłożyć w języku angielskim.

Wszystkie koncepcje należy przesłać do magazynu w chmurze, który zostanie udostępniony przez Camerata Nuova na potrzeby konkursu, i powinny zawierać niezbędne ilustracje i modele według uznania uczestnika. Koncepcja powinna uwzględniać wyposażenie techniczne i specyfikację sceny. Układy sceny i dane techniczne zostaną przedstawione przez Camerata Nuova e. V. po zgłoszeniu. Spektakl zostanie zrealizowany w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonie 2020/2021.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody:

1. nagroda: Realizacja zwycięskiej koncepcji

2. nagroda: Angaż reżysera w operze

3. nagroda: Asystent reżysera w operze

Zgłoszenia do konkursu:

www.camerata-nuova.com / eop11@camerata-nuova.com

Termin składania zgłoszeń: 01 maja 2019 r.

Termin składania koncepcji reżyserskich: 01 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie werdyktu jury: wiosna 2020 r.

Więcej informacji o EOP na stronie www.camerata-nuova.com

public.common.backtop