Główna Księgowa / Główny Księgowy

 

Teatr Wielki jest największą instytucją kultury w Poznaniu i w regionie oraz jedną z największych i najważniejszych w Polsce. Jego siedziba mieści się w jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów zabytkowych miasta Poznania . Misją Teatru jest Upowszechnianie kultury i tworzenie przedstawień w dziedzinie twórczości muzyczno-teatralnej, operowej i baletowej w kraju i zagranicą. Ambitne plany artystyczne i wysoki poziom prezentacji a także osiągniecia organizacyjne sprawiają, że działania Teatr cieszą się dużym uznaniem w europejskim środowisku operowym. Liczne projekty międzynawowe oraz obecność na gościnnych scenach innych instytucji, a także udział w projekcie Opera Vision (internetowa platforma streamingowa) spowodowały, że marka Teatru znana jest szerokiemu gronu międzynarodowych odbiorców.

Teatr zatrudnia obecnie na stałe ponad 370 osób. W gronie tym pracują zarówno artyści, jak i osoby odpowiedzialne za stronę finansową, administracyjną i techniczną funkcjonowania instytucji. Możliwość pracy w tej prestiżowej instytucji pozwala na szerokie kontakty zarówno z artystami (reżyserami, scenografami, wykonawcami itd.), jak i ze specjalistami oraz firmami z różnych branż. Umożliwia to wymianę doświadczeń, poznawanie nowych rozwiązań . Praca w Teatrze oferuje unikatowe doświadczenia związane ze specyfiką branży kulturalnej, nie zamykając jednocześnie możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, rachunkowości i księgowości.

Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównej Księgowej / Głównego Księgowego, mile widziane w sektorze kultury
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 • Bardzo dobra znajomość polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, prawa bilansowego, prawa zamówień publicznych, praktyczna znajomość przepisów podatkowych w tym VAT
 • Doświadczenie w pracy w systemach Optima, Enova,
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Systematyczność i terminowość,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i zorientowanie na szczegóły;
 • Umiejętność pracy w zespole i zarządzania podległymi pracownikami,
 • Umiejętności komunikacji w dużym i zróżnicowanym zespole pracowników oraz wysoka kultura osobista

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych Teatru
 • nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów księgowych,
 • opracowywanie planu finansowego instytucji,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Teatru dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • opracowywanie planu kont wg standardów sprawozdawczych, wymogów prawa oraz zgodnie z potrzebami instytucji,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
 • nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prace w zespole ludzi z pasją
 • Pracę w prestiżowej instytucji umożliwiająca szerokie kontakty ze środowiskiem artystycznym oraz specjalistami i firmami z różnych branż.

 Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres mailowy: kadry@opera.poznan.pl 

public.common.backtop