RZEMIEŚLNIK TEATRALNY - OBUWNIK / ТЕАТРАЛЬНИЙ УМІЛЬНИК - ВЗУТКИЙ

 

RZEMIEŚLNIK TEATRALNY - OBUWNIK

 

Ogólny zakres obowiązków

 

  • wykonywanie przydzielonego do wykonania obuwia scenicznego, ćwiczebnego i galanterii skórzanej w ustalonych przez kierownika pracowni terminach,
  • wykonywania bieżących napraw obuwia scenicznego, ćwiczebnego i galanterii skórzanej

 

Wymagania

 

  • wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodzie obuwnik (lub pokrewnym)
  • umiejętności samodzielnego wykonywania obuwia wg projektu
  • umiejętności przeróbek i naprawy obuwia
  • samodzielności a także umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy

 

  • współpracę z prestiżową i wielokrotnie wyróżnianą także na arenie międzynarodowej instytucją kultury (największą w regionie i jedną z największych i najważniejszych w kraju)
  • udział w unikatowych i ambitnych projektach artystycznych
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju

 

 

ТЕАТРАЛЬНИЙ УМІЛЬНИК - ВЗУТКИЙ 

Загальні обов'язки

• виготовлення сценічного та тренувального взуття та шкіряних аксесуарів, призначених для виступу в терміни, визначені керівником студії,

• виконання поточного ремонту сценічного взуття, тренувального взуття та шкіряних аксесуарів

Вимоги

• базова професійна освіта за професією взуття (або суміжної)

• можливість самостійно виготовляти взуття за проектом

• навички заміни та ремонту взуття

• самостійність, а також вміння працювати в команді 

ми пропонуємо

• співпраця з престижним і неодноразово відзначеним культурним закладом (найбільшим в області та одним з найбільших і значущих в країні)

• участь в унікальних та амбітних мистецьких проектах

• можливість підвищення кваліфікації та розвитку

 

Powrót do góry