RZEMIEŚLNIK TEATRALNY - MODYSTKA / ТЕАТРАЛЬНИЙ МИСТЕЛЬ - МОДИСТЕР

 

RZEMIEŚLNIK TEATRALNY - MODYSTKA

 

Ogólny zakres obowiązków

 

 • wykonywanie przydzielonych do wykonania nakryć głowy lub ich elementów oraz kostiumów scenicznych w ustalonych przez kierownika pracowni terminach,
 • wykonywanie bieżących napraw elementów kostiumów użytkowanych w wypożyczalni kostiumów

 

Wymagania

 

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodzie modystka

lub świadectwa czeladniczego

 • umiejętności samodzielnego dobrania i przygotowania materiału,

samodzielnego wykrojenia i wykonania nakryć głowy wg projektu

 • umiejętności samodzielnego przygotowania i wykonania ozdób do

nakryć głowy i kostiumów teatralnych wg projektu

 • umiejętności przeróbek nakryć głowy
 • samodzielności a także umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy

 

 • współpracę z prestiżową i wielokrotnie wyróżnianą także na arenie międzynarodowej instytucją kultury (największą w regionie i jedną z największych i najważniejszych w kraju)
 • udział w unikatowych i ambitnych projektach artystycznych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju

 

ТЕАТРАЛЬНИЙ МИСТЕЛЬ - МОДИСТЕР

Загальні обов'язки

•        виготовлення головних уборів або їх елементів та сценічних костюмів за призначенням у визначені керівником студії терміни,

•        проведення поточного ремонту елементів костюма, що використовуються в пункті прокату костюмів

Вимоги

•        базова професійна освіта за професією модникабо посвідчення учня

•        вміння самостійно підбирати та готувати матеріал,саморізання та виготовлення головного убору за проектом

•        вміння самостійно готувати та виготовляти прикраси дляголовні убори та театральні костюми за проектом

•        можливість змінювати головний убір

•        самостійність, а також вміння працювати в команді 

ми пропонуємо

•        співпраця з престижним і неодноразово відзначеним культурним закладом (найбільшим в області та одним з найбільших і найважливіших в країні)

•        участь в унікальних та амбітних мистецьких проектах

 • можливість підвищення кваліфікації та розвитку

 

 

Powrót do góry